STU og botilbud – arbejdsliv og fordybelse
  

Hvad betyder arbejdsmarkedsorienteret?

Vores hverdag går på 2 ben: Arbejde og fritid.

Kender du det, at du er til en fest og møder ny mennesker? Ofte er det første, man spørger hinanden om, noget i retning af: ”Hvad laver du?”. Vi spørger altså til hinandens arbejde. Vi forbinder arbejde med identitet.

Skal man svare på dette spørgsmål kræver det selvværd og selvindsigt – og at man har en selvforståelse mht. ”hvad man laver”. Hvad min arbejdsidentitet er.

Arbejdsmarkedet er mange ting, når man er ung med særlige behov og skal finde sig selv og sin plads i samfundet. Der er det ordinære arbejdsmarked med overenskomster osv. Og så er der det frivillige arbejdsmarked med dets muligheder for at arbejde frivilligt og gøre en forskel på den måde.

Uanset om der er tale om indtægtsgivende arbejde eller frivilligt arbejde, giver arbejde identitet og skaber sociale netværk og hjælper os til at slå rod i livet.

På Horisonten vil du derfor altid komme i forskellige praktikker, uanset om du får pension eller har en drøm om videre ordinær uddannelse efter dit STU-forløb el. a.

Praktikkerne giver dig pejlemærker i tilværelsen og løfter noget af sløret for ”hvad du kan blive”. Hvad du ”skal lave” i dit liv.

Horisonten arbejder med mange lokale arbejdspladser om at skabe praktikker til vores studerende. Vores lokale arbejdsmarked er rummeligt, og arbejdspladserne gør meget for at inkludere unge med særlige behov i deres virksomheder. Arbejdet skal være meningsgivende og identitetsskabende.

Møder vi en ung, som har brug for, at vi nytænker og decideret skaber et job eller en funktion, samarbejder vi kreativt med arbejdspladserne om den opgave.