STU og botilbud – arbejdsliv og fordybelse
  

Socialøkonomi

Horisonten skaber løbende små, arbejdende værksteder, som bidrager til de studerendes økonomiske forståelse og giver dem råderet over en vis økonomi og af brugen af denne økonomi.

Muligheder er fx, afhængigt af aktuel søgning: cykelværksted, keramikværksted, boghandel, vaskeri, bilpleje, jordbrug, produktion af møbler osv. Derudover kan skabes en ”taskforce”, som kan tilbyde lokale borgere rengøring, havearbejde m.v.

Vi arbejder p.t. med at starte en decideret socialøkonomisk virksomhed op. Et sted, hvor unge med særlige behov kan arbejde!