STU og botilbud – arbejdsliv og fordybelse
  

Vores målsætning

Alle skal finde en plads i samfundet og en identitet – helst også på arbejdsmarkedet.

Alle skal have mulighed for at fordybe sig (fx i kunstfag), dyrke spændende fritidsinteresser og sund idræt.

Jo større selvstændighed og jo større selvforvaltning i eget liv, både på arbejdsmarkedet og i fritiden og mht. at bo, jo større livskvalitet.

Vi arbejder målrettet og nytænkende på at at nå i mål med disse ambitioner. Vi er mønsterbrydere, for vi tænker ud af boksen, og vi netværker mest muligt og så bredt som muligt.

Horisonten er en moderne, arbejdsmarkeds- og fodybelsesorienteret STU. Den enkelte studerende arbejdsprøves på lokale virksomheder med mindst 3 forskellige arbejdspraktikker, som tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og potentialer. Uddannelsen er 3-årig, og sigter mod, at de studerende efter endt uddannelse vil være i stand til – helt eller delvis – at integrere sig i det omgivende samfund.

Arbejdsmarkedsintegrering er en central ambition på Horisonten.

Horisonten botilbud er et 365-dages botilbud, hvor botræningen tager sit udgangspunkt i hverdagens gøremål, og hvor alt, hvad der læres, læres med udgangspunkt i en meningsgivende virkelig. Undgangspunktet er altid den enkelte unge og den enkelte unges behov og potentialer.

Horisonten arbejder målrettet imod at sikre, at den enkelte unge – uanset funktionsnedsættelse og/eller sociale udfordringer – opnår størst mulig livsduelighed mht. at udfolde egne potentialer såvel på arbejdsmarkedet som i fritidslivet og mht. den sociale omgang med omverdenen, som finder sted hhv. på arbejdspladsen og i fritiden. Målet er 100% af alle Horisontens unge i job eller u. videregående uddannelse ved STU’ens ophør.

Der arbejdes kreativt på at skabe jobs og nicher til de unge ude i det eksisterende erhvervsliv. Det sker gennem nytænkning og mønsterbrydning og via en bevidsthed om, at der også skal være noget at vinde for de erhvervsdrivende, vi samarbejder med.