STU og botilbud – arbejdsliv og fordybelse
  

Voksenundervisning

Horisonten kan tilbyde voksenundervisning med opkvalificering til uddannelse. Fx til unge, som har færdiggjort deres STU, men ikke er helt klar til fx EGU eller anden videreuddannelse.

Undervisningen foregår oftest én til én, evt. med 2 eller flere på holdet under opgaver, hvor dialog med ligesindede unge er nødvendig. Undervisningen forestås af læreruddannede speciallærere. Der tilkobles ordblindelærer i det omfang, det skønnes relevant løbende. Ordblindeundervisning indledes altid med test af ordblindhed. Er der tale om ordblindhed kan systemer som nota.dk benyttes.

Vores lærere har undersøgt den studerendes niveau inden undervisningen tilrettelægges, og lærerne vurderer inden opstart, hvornår den unge kan forventes at gå op til fx afgangsprøve (FP 9 eller FP10).

Der kan tilbydes dialog med den unges Jobcenter i forbindelse med koordineringen af kompetenceudviklingen.